Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

  • osób w życiu prywatnym
  • obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium RP
  • OC farmaceutów i aptek
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników
  • obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów, radców prawnych, notariuszy, architektów, komorników sądowych, zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomości, inżynierów budownictwa,
  • OC podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej  w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
  • OC dla szkół i nauczycieli
  • OC zawodowe
  • OC sportowców,trenerów, instruktorów sportowych, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo - rekreacyjnym
  • OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym