UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

  • ubezpieczenie nieruchomości
  • ruchomości domowe i stałych elementów
  • przedmioty szklane od stłuczenia
  • odpowiedzialność cywilna swoja i bliskich
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków