Cztery Łapy - Ubezpieczenie psów i kotów

 Dla kogo?

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób fizycznych, będących właścicielami psów i kotów oraz podmiotów gospodarczych zajmujących się hodowlą tych zwierząt. Ubezpieczeniem objęte mogą być również zwierzęta wykorzystywane dla określonych celów przez organy policji, straży pożarnej lub izby celnej.

 Korzyści

Konstrukcja polisy zapewnia bardzo szeroką, kompleksową ochronę ubezpieczeniową z możliwością elastycznego wyboru zakresu ryzyk na indywidualnie szacowane sumy ubezpieczenia.

 Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą być objęte psy i koty w wieku od 6 miesięcy do 6 lat lub do 10 lat, jeśli umowa została zawarta przed ukończeniem przez zwierzę 6 lat i jest przedłużana. Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie wystawionego przez lekarza weterynarii zaświadczenia, że zwierzę jest zdrowe.

Ubezpieczenie może być zawarte w pełnym zakresie, lub w wybranych zakresach ryzyka.
Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować następujące świadczenia:
  • koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia,
  • koszty uśpienia zwierzęcia z konieczności,
  • koszty pochówku,
  • pokrycie strat spowodowanych padnięciem zwierzęcia, lub jego uśpieniem z konieczności.
Dodatkowo w ramach jednej polisy można wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody, spowodowane przez psa lub kota.