UBEZPIECZENIA FIRM

  • ubezpieczenie majątku od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie majątku od kradzieży z włamaniem
  • szyb od stłuczenia
  • OC Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
  • ubezpieczenie środków transportu
  • ubezpieczenie towaru w transporcie